DLF og andre partier: likheter og forskjeller

DLFs leder Vegard Martinsen holdt dette innlegget på DLFs landsmøte 2010

Hva er det det heter i reklamen? DLF er ikke som andre partier. DLF er ulikt de andre partiene på et stort antall forskjellige måter: De andre partiene er alle sosialdemokratiske. De andre partiene følger ikke noen konsistent linje, men skifter – hvis man foretar en overfladisk betraktning – linje og standpunkter nærmest hele tiden.

Noen skifter linje over tid – det er stor forskjell på Høyre idag og Høyre for 30 år siden, det er stor forskjell på Stoltenberg I-regjeringen og dagens Stoltenberg II-regjering. Venstre var i en periode borgelig, så valgte det venstresiden og så havnet det tilbake på borgerlig side, Sp skiftet nylig over til venstresiden, og KrF flørter med å skifte side. FrP var for et par tiår siden et noe liberalistisk parti, men er langt fra dette i dag. Noen partier skifter linje over tid, mens Venstre kjører flere linjer samtidig. Dagens stortingruppe for Venstre er delt på midten i EU-spørsmålet. Gruppen er på to personer.

Det parti som er mest ideologisk av de andre er også det som har største problemer med linjeskifter, KrF. Alle kjenner vel til den uro som har vært i det partiet i det siste. Men partiet er i ferd med å smuldre hen – det er vel nå under sperregrensen –  så det vil neppe spille noen betydelig rolle fremover.

Men DLFs politikk ligger fast. Vi har en ideologi og står fast på den, og vi har gjort det i innpå ti år.

Siden de andre partiene er slik de er så kan man reise tvil om de virkelig er politiske partier. De mener som sagt alle stort sett det samme, og de skifter side – noe som ikke krever store forflytninger –  og i enkeltsaker skifter de allianser svært ofte.

Hva er de da? Jo, det kan se ut som om partiene først og fremst er rekrutteringsorganisasjoner som har som formål å plukke ut de personer som skal administrere velferdsstaten. Dette – å administrere velferdsstaten – gjør representantene fra disse partiene mens de sitter på Stortinget og i kommunestyrer o.l. Etter at de er ferdige med poiltikken havner representantene, i hvert fall de prominente av dem, som regel i offentlige stillinger og verv – fylksmann, styreleder Norsk Tipping, leder for NRK, eller  i NGOer som hjelpeorganisasjonene Røde Kors eller CARE Norge eller Norges Turistforening – som forøvrig alle får mye av sine inntekter fra staten.

Om et av disse partiene skifter standpunkter har som regel ingen betydning for medlemmer eller tillitisvagte eller ansatte. Deres karriere er jo avhengig av dere posisjon og medlemsskap, så de følger med uansett hvilken kurs partiet har. Og et skifte av mening vil kun være en liten korreksjon innefor en helhetlig sosialdemokratisk ramme.

Men DLF er annerledes.

Vi som er aktive i DLF har ingen jobb eller prestisje eller karriere knyttet opp mot det vi gjør i DLF. Vi er med fordi vi er enige i ideologien.

Dette gjelder ofte de små partiene. Og det er derfor de små partiene splittes, og at de store aldri splittes. Dersom et lite parti velger en ny kurs så er det ofte slik at en stor gruppe av medlemmene går ut. Dette er bare som man kan forvente.

DLF er i motsetning til de andre partiene et parti som ikke har som formål å skaffe jobb og karriere og kjedissatus til de som er med. Vårt formål er annerledes enn de andre partienes,  vår viktigste opgave er ikke å få våre folk inn på Stortinget og i kommunstyrer .

Vår viktigste oppgave er å spre ideer. Det er spredningen av frihetlige ideer som er det viktige for oss. Og skal vi klare dette må vi være fullstendig rettlinjede og konsistente og konsekvente.

Vi må stå 100 % på en konsekvent liberalistisk linje: vi må stå 100 % for individuell frihet, vi må stå 100 % for ren laissez-faire kapitalisme, og det som dette politiske idealet bygger på: individualisme, rasjonalitet, rasjonell egoisme.

Det er dette vi må stå på, og kun dette. Dette innebærer  at ideologisk mangfold er skadelig for oss. Vi må stå fast på en konsistent linje.

Vi er som sagt opptatt av ideer, og da er det naturlig at vi tiltrekker oss intellekteulle og akademikere.

Og denne vinklingen ser vi jo på medlemsmassen. Vi har svært mange studenter og akademikere.

(La meg skyte inn her følgende: da FrP var liberalistisk var det enkelte dyktige personer som var i forgrunnen. Disse – Wara, Skjervengen, Grøntun, Fåne – hvor er de nå? De er ikke lenger i politikken  –  at noen av dem er i Høyre forandrer ikke på dette – de er i reklamebransjen.

Og jeg vil ikke si et stygt ord om reklame, reklame er svært viktig og nyttig. Reklame handler om kommunikasjon mellom produsenter og konsumenter, og dette er svært viktig for en effektiv økonomi, men det er ikke reklame som endrer verden. Det er ikke reklame som skaper revolusjon.
Revolusjon skapes heller ikke av folk som hojer og skriker i gatene og som kaster stein på politiet,   revolusjon skapes av velkledde menn med briller.)

Dette betyr også at vi må ha en akademisk form, både for å tale på vegne av de vi har, men også av hensyn til de vi vil nå. Det er altså ideer som er viktig , og det er dette vi holder på med.

DLF er ikke som andre partier, DLF er en slags utdannelsesinstitusjon. Og da må vi legge opp det materiale vi står for og forfekter i samsvar med dette. Vi må følge én linje både i innhold og form, en linje som er slik at den appellerer til folk som er opptatt av ideer.

Ja, for å få gjennomslag, for å bringe politikken i samfunnet nærmere vår retning,  må vi ha oppslutning i brede befolkningsgrupper, og dette ligger langt frem. Men for å få dette til må vi først oppnå noe utbredelse hos intellektuelle.

Vi er nå i den fasen hvor vi rekrutterer intellektuelle.

Vi må som sagt legge formen deretter. Vi må ha en akademisk form. Og dette betyr slike ting som at vi nå følge videnskapelig metode. Vi må ha et uangripelig  faktagrunlag for det vi sier, vi må følge logikkens lover, og vi må ha en akademisk form i alt vi sier og gjør.

Videnskapelig metode inkuderer at vi må følge logikkens lover, vi må ikke begå logiske feil, og dette inkludere slike ting som at vi ikke må benytte ad hominem, dvs. personangrep.

Dersom vi ikke følger dette når vi ikke frem til den gruppen vi sikter inn mot.

Vi må gi uttrykk for det vi står for, vi må ikke forsøke å lure noen til å tro at vi mener noe annet enn det vi egentlig mener. Vi må si at vi er for full individuell frihet: vi må si at vi mener at individer har rett til å styre sine liv slik de selv ønsker (så lenge de ikke initierer tvang mot andre), individer har derfor retten til å disponere sin kropp, sin eiendom og sin innntekt.

Vi bør stå for en linje, en linje som på rasjonelt grunnlag går inn for full individuell frihet. Vi bør si at indvidet har rett til å styre sitt liv, og at vi er imot at andre har rett til å styre over den enkelte, og dette gjelder både flertall og mindretall, vi er mot både diktatur og demokarti.

Vi må også stå konsekvent på dette. Vi nå derfor aldri gå med på at staten kan initiere tvang. Vi må derfor konsekvent si at vi er imot tvungen skatt.

Statens eneste oppgave skal være er å beskytte individers frihet.

Det er dette vi står for. Og dette må vi si klart og tydelig.

Videre må vi si at dagens system velferdsstaten ikke kan fungere. Vi må si at et system hvor hver enkelt betaler 50 % til 70 % av det han tjener til det offentlige og hvor man av det offentlige til gjengjeld skal få mer eller mindre gratis alt han måtte trenge av skole og helsetilbud og infrastruktur og hjelp ved alderdom og sykdom, vi å si at dette er et system som ikke kan fungere.

At det ikke fungere ser vi i avisene hver dag, men få forstår og ingen unntatt oss sier at det er systemet det er noe i veien med.

De andre tror at man kan løse problemene ved å skifte ut personer. Det er derfor de andre partiene er som de er. De er alle for velferdsstaten og de tror at man kan løse problemet ved å skifte ut personer.

Vi må stå klart på at det er systemet det er noe i veien med, og kun full individuell frihet kan gi et samfunn preget av fred, harmoni og velstand.

Ingen andre sier dette.

Mange sier at kaoset skyldes at politikere ikke styrer, men vi må si at det er det de har gjort, de styrer, og da går det slik det gjør. Andre tror at styring virker, vi må si at det ikke kan virke. Ingen andre sier dette.

Andre tror at man kan løse problemer ved statlig engasjement. Vi sier at slik er bare ødeleggende, Ingen andre sier dette.

Andre tror at problemer kan løses ved at staten bevilger penger. Vi sier at slikt kun er skadelig. Ingen andre sier dette.

Det er dette vi har sagt etter at vi kom inn i DLF i 2001, og det er dette vi etter min mening bør fortsette å si.

Den amerikanske presideten Andrew Jackson sa en gang at det man må gjøre er å forberede seg og være klar når forandringen kommer.

Det er dette vi gjør. Denne forandringen – at flere begynner å forstå at velferdsstaten ikke kan fungere – må komme, og da må vi være klare. Og det er vi, men ikke bare er vi klare, vi arbeider også for at forandringen skal skje. Ingen andre gjør dette, og derfor er denne jobben så forferdlig vikig, og og den vil jeg gjerne fortsette å utføre.

Men dette forutsetter at vi fortsetter den linjen vi har holdt siden 2001.

.

.

.

.

 

Copyright 2010 Vegard Martinsen

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to DLF og andre partier: likheter og forskjeller

 1. Peder Ås says:

  Kanskje Rød også er et annet parti enn de andre i enpartistaten Norge.

 2. Applauderes!

  Men husk at dette ikke nødvendigvis betyr ensretting i enkeltsaker, for det er fullt mulig å være 100% enig i den liberalistiske ideologien, og fortsatt være uenig i om Norge bør delta i en bestemt krig, eller om en bestemt handling må regnes som svindel og bedrag eller en tillatelig foretning.

  Dog gir den liberalistiske ideologien et perfekt utgangspunkt for rasjonell analyse og debatt, så noen stor uenighet på viktige punkter vil neppe oppstå.

 3. sosialliberal says:

  Dere kommer aldri til å få særlig mange stemmer med den politikken dere fremmer. Merker meg også at flertallet av dere er menn, noe som heller ikke forundrer meg, da kvinner i større grad enn menn støtter en velferdsstat.

  Å si at barn er prisgitt sine foreldre 100 % (i skolegang, helse, etc) er helt forferdelig. Hvis dere ikke har noe statlig organ som skal sikre et minimumsnivå/standard på skolene så kan foreldrene sende barna på en “skole” der alt de gjør er å vaske gulv hele dagen. De barna som ikke lærer å lese og skrive, hva skal man gjøre med dem? Man kommer til å få store sosiale forskjeller, en stor underklasse som vil føre til mye mer kriminalitet enn det vi har i Norge i dag.

  Når man ikke selv trenger en velferdsstat er det ikke så rart at man ikke vil gi penger til den. Men så plutselig “driter man på draget” og trenger den. Man kan være kjempeuheldig, råke ut for en ulykke, miste alt man eier og har, bli lurt, the list goes on. Så sitter man der, med skjegget i postkassa. Vi ser jo hvordan det er i USA der de har helseforsikring. Plutselig står man mellom to forsikringer, eller man har vært så mye syk at man mister forsikringen (får ikke fornyet) og man må selge hus, bil hjem og kanskje også kroppen sin eller sine barns kropper.

  Og hva med de som ikke har jobb og ikke har forsikringer? Hva om forsikringsselskapene (som de i USA) nekter å gi helseforsikring til enkeltmennesker (fordi det ikke “lønner seg”)? Et barn blir født uten fremtid, får ikke skolegang, ikke helsebehandling (ikke engang livsviktig helsebehandling), og lever som et dyr, på grunn av deres flotte liberalistiske politikk..

  Det er bra og et sunnhetstegn at dere ikke får flere stemmer. Og jeg er STOLT av at selv om de politiske partiene er uenige i det meste, er iallefall alle enige i at det skal være et minimumsnivå av velferd (for de som faller utenfor).

  Hva vil du gjøre. Si “sorry as”, og se et menneske gå til grunne mens du sitter og koser deg?

  Det finnes eksempler på mange land i verden uten velferdsstat, der fattige mennesker blir utnyttet på det groveste. Norge er kåret til det beste landet å bo i (FN), vi har lavest spedbarnsdødelighet, lav analfabetisme med mer. Dette ville ikke skjedd under et liberalistisk (laissez-faire) styre.

  Det er nødvendig med et visst nivå av velferd, og det samme med skatter og avgifter og statlige direktiver, forbud med mer. Venstre klarer på en utmerket måte å forene de gode tankene fra liberalismen med menneskeverd og velferd: sosialliberalisme

  Synes det var litt morsomt at dere nevnte at barn ikke skal få kjøpe alkohol/tobakk i butikker: er det liberalistisk da?

  Hvis du kan svare meg på én ting: hva hvis foreldrene nekter å sende barna på skole, nekter dem helseforsikring/behandling, osv. Skal samfunnet/staten bare se barnet lide/gå til grunne/dø da?

 4. Noen få punkter: velferdsstatens dynamikk er slik at den nødvendigvis vil ende med forferdelse, a la Hellas i dag. Et fritt samfunn vil derimot føre til en jevn vekst med fred, frihet og velstand.

  “Og hva med de som ikke har jobb og ikke har forsikringer?”

  Frivillig hjelp. Hva er det som får vår (selvsagt anonyme) sosialliberale venn til å tro at ingen vil hjelpe?

  “Hva om forsikringsselskapene (som de i USA) nekter å gi helseforsikring til enkeltmennesker (fordi det ikke “lønner seg”)?”

  Det det siktes til et eksempler av typen “du får ikke kjøpt bilforsikringen etter at du har kollideret”.
  Ja, uansett hvordan man organiserer et samfunn vil noen få kunne falle utenfor. I et fritt og derved velstående samfunn vil man ha best mulighet til å ta seg av disse.

  “Vi ser jo hvordan det er i USA der de har helseforsikring. Plutselig står man mellom to forsikringer, eller man har vært så mye syk at man mister forsikringen (får ikke fornyet) og man må selge hus, bil hjem og kanskje også kroppen sin eller sine barns kropper.”

  Det var statlige pålegg som førte til at i USA er helseforsikringer som regel noe som følger jobben. Da er det svært uheldig å være mellom jobber. Dessuten er dette forsikringsmarkedet gjennomregulert av staten, dessverre.

  “Et barn blir født uten fremtid, får ikke skolegang, ikke helsebehandling (ikke engang livsviktig helsebehandling), og lever som et dyr, på grunn av deres flotte liberalistiske politikk.

  Hva vil du gjøre. Si “sorry as”, og se et menneske gå til grunne mens du sitter og koser deg? ”

  Nei, som de alle fleste andre vil jeg hjelpe til.,

  I Norge i dag: ca 430 000 mennsker som har gått på offentlig skole er så dårlige til å lese og skrive at de ikke fungerer i jobben. Fortvilte foreldre betaler privatlærer fordi deres barn lærer for lite i skolen. Folk dør i helsekø. Helseministeren uttaler at “når vi gir garantier om behandling innen en viss tid så betyr det at vi ønsker at det skal være slik”.

  Dette er i verdens rikest land. Ikke så veldig bra.

  “Synes det var litt morsomt at dere nevnte at barn ikke skal få kjøpe alkohol/tobakk i butikker: er det liberalistisk da?”

  Ja.

  “Hvis du kan svare meg på én ting: hva hvis foreldrene nekter å sende barna på skole, nekter dem helseforsikring/behandling, osv. Skal samfunnet/staten bare se barnet lide/gå til grunne/dø da?”

  Nei, selvsagt ikke.

  Som alle våre motstandere vil vår anonyme venn ikke innse hvordan velferdsstaten må utvikle seg, og han vil ikke innse at hjelp kan skje utenom staten.

  Og hvorfor tror han at ingen vil hjelpe? Hva slags menneskesyn har han? Omgås han kun slemme og ondskapsfulle mennesker? Vi kjenner ingen slike, alle som vi DLFere kjenner er snille og greie og hjelpsomme.

  Og hvis alle er så slemme og ikke vil hjelpe – vil vår anonyme venn at de skal ha stemmerett og kunne delta i valg?

  Dette får være tilstrekkelig svar…

  Mvh
  Vegard Martinsen

 5. Hei igjen.
  Takk for raskt svar. Synes ikke du trenger å bruke nedlatende språk (som når du gjentatte ganger kaller meg “vår anonyme venn”). Grunnen til at jeg er anonym er ikke fordi jeg har noe i mot at du får vite navnet mtit, men fordi jeg ikke vil at navnet mitt skal dukke opp på nett (google-søk m.m.).

  Også litt gøy at du antar at jeg er en mann 😉

  Nå synes jeg egentlig ikke du svarte på mine spørsmål… Hvordan skal ditt ideelle liberalistiske samfunn unngå at voksne mennesker er analfabeter og ikke har fått tilstrekkelig skolegang? Det du anklager vårt velferdssamfunn for blir det jo ikke noen løsning på i ditt samfunn…

  Det er heller ingen automatikk at man med fullstendig frihet vil danne ordentlige skolesystemer, forsikringsselskaper osv. Uten lover, rettningslinjer, uavhengige tilsyn og standarder blir det jo ville vesten.

  For å ta et eksempel, i Norge i dag er det ikke tillatt å drive villedende markedsføring. Om jeg har fortstått laissez-faire-samfunnet riktig er det kun vold/mord/voldtekt/tyveri som vil være forbudt/straffbart. Hva med da de som tror de kjøper et mobilspill til 10 kr, men ender opp med monsterregning på 30 000kr fordi noe ikke var godt nok opplyst om. Skal dere ha rettningslinjer angående slike ting?

  Og, kjempefint om du kan svare på spørsmålet mitt: Hvis foreldrene lar være å gi sitt barn utdannelse, eller gir det en dårlig utdannelse, som fører til at de ikke lærer lesing/matematikk, hvor skal de henvende seg som barn (mens de vokser opp) eller som voksne? I dagens samfunn har vi jo barnevern m.m, og dessuten kan voksne som har fått en uverdig oppvekst eller manglende utdanning få erstatning. Hva skal dere gjøre for disse barna?

  Håper på svar!

  Hilsen “deres anonyme venn”, som forøvrig er en “hun” 😉

 6. “Hvordan skal ditt ideelle liberalistiske samfunn unngå at voksne mennesker er analfabeter og ikke har fått tilstrekkelig skolegang?”

  VM: Velstand fører med seg alt som er godt, og kun frihet gir velstand.

  Små reduksjoner i frihet føre til mindre og mindre frihet, og man ender opp som Hellas eller Nord-Korea.

  Analfabetismen ble gradvis borte etter hvert som velstanden steg.
  (Så ble alle skoler statlige, kvaliteten synker, og analfabetismen er på fremgang igjen.)

  “Det du anklager vårt velferdssamfunn for blir det jo ikke noen løsning på i ditt samfunn…”

  VM: Jo. Under frihet vil velstanden stige for alle….

  “Det er heller ingen automatikk at man med fullstendig frihet vil danne ordentlige skolesystemer, forsikringsselskaper osv. Uten lover, rettningslinjer, uavhengige tilsyn og standarder blir det jo ville vesten.”

  VM: Det skal være lover som beskytter individers rettigheter.

  I den perioden USA var nesten kapitalistisk – ca 1865-1929 – steg velstanden for alle, og alle fikk det bedre. Flere og flere lærte og lese etc …

  “For å ta et eksempel, i Norge i dag er det ikke tillatt å drive villedende markedsføring. Om jeg har fortstått laissez-faire-samfunnet riktig er det kun vold/mord/voldtekt/tyveri som vil være forbudt/straffbart.”

  VM: Samme for svindel og lureri, inkl falsk markedsføring, det er også forbudt.

  “Hva med da de som tror de kjøper et mobilspill til 10 kr, men ender opp med monsterregning på 30 000kr fordi noe ikke var godt nok opplyst om. Skal dere ha rettningslinjer angående slike ting?”

  VM: Dette er svindel og det er forbudt, selvsagt.

  “Og, kjempefint om du kan svare på spørsmålet mitt: Hvis foreldrene lar være å gi sitt barn utdannelse, eller gir det en dårlig utdannelse, som fører til at de ikke lærer lesing/matematikk, hvor skal de henvende seg som barn (mens de vokser opp) eller som voksne?”

  VM: Naboer og venner og andre som oppdager dette kan melde det til politiet, som da vil gripe inn.

  “I dagens samfunn har vi jo barnevern m.m, og dessuten kan voksne som har fått en uverdig oppvekst eller manglende utdanning få erstatning. Hva skal dere gjøre for disse barna?”

  VM: Vi mener at det vil være slik at de aller fleste vil frivillig hjelpe de som har vanskeligheter. Jeg vil, og alle jeg kjenner vil.

  Hvis oppdragelsen/opplæringen er under en viss grense så er det en sak for politiet/rettsapparatet.

  Mvh
  Vegard Martinsen

  PS Og en som antyder følgende om hva jeg vil: “Hva vil du gjøre. Si “sorry as”, og se et menneske gå til grunne mens du sitter og koser deg?” og “Skal samfunnet/staten bare se barnet lide/gå til grunne/dø da?” synes at uttrykket “vår anonyme venn” er “nedlatende språk”. Vel vel.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s