Monthly Archives: November 2010

Krig: hvorfor og hvordan

«Formålet med en krig er å sikre en god fred.» Dette utsagnet stammer fra den store amerikanske generalen William T. Sherman, og den nyere historie viser at de kriger Vesten har vært involvert i i løpet av de siste 50 … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Krig og kriminalitet

Det som skjedde 11. september var forferdelig: Organisasjonen AlQaida drepte 3000 mennesker ved at 19 fanatiske muslimer kapret fire passasjerfly og styrtet dem inn i store bygninger på vestkysten av USA. Men var dette en krigshandling eller var det en … Continue reading

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Nei til globalt massehysteri

Jeg er ikke med på det globale massehysteri om global oppvarming man har sett uttrykt i media det siste. Her er noen få korte momenter som begrunner dette. De fem siste år har alle vært kaldere enn 2001. I perioden … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Immanuel Kants innflydelse

(Et foredrag holdt i FSO 28/10 1997.) Det Objektivistiske syn er at det er fundamentale filosofiske ideer som styrer historien. Gode ideer har gode resultater, og dårlige ideer har negative resultater. Dagens tilstand er forårsaket av dårlige ideer, og den … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Film og krig

Ethvert kunstverk har en mening, enten implisitt eller eksplisitt: ethvert kunstverk har et budskap som kunstneren forøker å formidle til de som opplever kunstverket. Dette gjelder kunst i alle kategorier: litteratur, maleri, musikk, skulptur, etc. Dette gjelder også film. Enhver … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment