Monthly Archives: February 2011

Ayn Rands viktigste bidrag

Det er gode grunner til at et stadig økende antall intellektuelle hevder at Ayn Rand er en av historiens store filosofer; hun leverte viktige bidrag på noen av filosofiens mest sentrale områder. I denne artikkelen skal vi kort fortelle om … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment