About

Vegard Martinsen studerte filosofi, matematikk og fysikk ved Universitetet i Oslo, og tok cand.scient.-graden i 1981. Han var inntil april 2017 ansatt ved Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk i Oslo. Vox, som i januar 2017 skiftet navn til Kompetanse Norge,  var en videreføring av blant annet Voksenopplæringsinstituttet og Statens ressurs- og voksenopplæringssenter, SRV, hvor Martinsen underviste i matematikk, fysikk og filosofi. Martinsen har hatt en rekke verv, bla. var han i en periode vararepresentant til Stortinget (1989-93). Han var leder for Det Liberale Folkepartiet fra 2002 til 2017. Han har skrevet et stort antall kronikker, artikler, og innlegg som er publisert i blant annet Aftenposten, Morgenbladet, Dagbladet, Verdens Gang, Dagsavisen, Humanist, Teknisk Ukeblad, Norwegian Wood, LIBERAL og AERA. Han har skrevet bøkene Filosofi: en innføring (1991), Fornuft, egoisme, kapitalisme: essays om Ayn Rand (2003), Frihet, likhet, brorskap: kapitalismen i teori og praksis (2004), og Saysiansk økonomi (2017). Han er medforfatter av Forteljingas pedagogikk: folkedkting før og no (Gyldendal 2004), han har et bidrag i Vivo: religion, livssyn og etikk (Gyldendal 2010) og to bidrag i Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender? (Kolofon 2017).

Advertisements