Monthly Archives: November 2014

Om å lære av tidligere kriger

Professor Øyvind Østerud skriver 23/10 i en fast spalte i Aftenposten under tittelen Med makt mot viten at De vestlige intervensjonene mislykkes gang på gang, uten at man lærer. Et kort sitat: Irak faller nå fra hverandre i en sky … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment