Snoen i glasshus?

Jeg sendte dette til Aftenposten 6. februar 2014. En uke senere trykte de en sterkt forkortet versjon.   

Det beste ved Aftenposten er Jan Arild Snoens ukentlige spalte. I den har han belyst dagsaktuelle spørsmål fra en nær konsekvent liberalistisk vinkel: statlig subsidierte studielån fører til overproduksjon av akademikere, Oslo Høyres støtte til OL kan resultere i fest for andres – skattebetalernes – penger, legalisering av hasj vil være et gode, prising av veier vil redusere køproblemene, etc.

Onsdag 5, februar tar han opp aktiv dødshjelp: en liberalist vil hevde at det enkelte menneske har full rett til å bestemme over sitt liv, inkludert dets avslutning. Dette innebærer at man skal ha rett til å søke hjelp dersom man f.eks. pga. smertefull sykdom skulle ønske å avslutte sitt liv på en verdig måte. Snoen sier at folk flest støtter dette liberalistiske synet, men at få eller ingen politikere våger å ta opp denne saken og si det som både de selv og mange andre mener. I et avsnitt med tittelen «Politisk mot» feller Snoen en rettferdig dom over samfunnsdebattantene i de store partiene, noen av dem er «skyggeredde» fordi de ikke våger å ta opp denne saken, konstaterer han

I alle sakene Snoen har tatt opp har han støttet standpunkter som det konsekvent liberalistiske Det Liberale Folkepartiet er for, men han har ikke en eneste gang nevnt dette partiet. Man kan lure på hvorfor. Det kan vel ikke være slik at han ikke nevner det partiet som står hans standpunkter nærmest fordi han selv er skyggeredd?

For ordens skyld: DLF vil legalisere aktiv dødshjelp i tråd med de de retningslinjer Snoen skisserer, så også i denne saken er Snoens syn i samsvar med DLFs.

 

Vegard Martinsen

Leder Det Liberale Folkepartiet

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s