Vepsens ufine angrep på Ayn Rand

Vepsen har publisert et usedvanlig ufint angrep på Ayn Rand

http://vepsen.org/2011/08/ayn-rand-apokalypsens-profetinne/

Dette svaret ble sendt til Vepsens redaksjon 6/9-2011 med anmodning om å publisere det som en kommentar . [Edit 14/9: det ser ut til at Vepsen ikke har publisert dette. Jeg har heller ikke mottatt noe svar fra dem.]

Om Ayn Rand og Kant
Det ser ut til at dere ikke forstår hvorfor Ayn Rand var så kritisk overfor Immanuel Kant.

Tillat meg så si litt om dette, og la meg også gi litt kontekst.

John Locke er ofte med stor rett omtalt som liberalismens far. Et av hans poenger er at dersom undertrykkelsen blir for stor så har befolkningen rett til å gjøre opprør – individer har rettigheter som makthaveren/kongen ikke har noen rett til å krenke.

Dette var (noe av) bakgrunnen for den amerikanske revolusjon/bruddet med England i 1776, og i uavhengighetserklæringen (skrevet av den sterkt Locke-inspirerte Thomas Jefferson) finner vi følgende formulering om dette: «But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.»

Kant mener noe annet: «It is a duty to obey the law of the existing legislative power …» «Resistance on the part of the people to the supreme legislative power of the state is in no case legitimate … there is no right to … rebellion belonging to the people … and least of all when the supreme power is embodied in an individual monarch … It is the duty of the people to bear any abuse of the supreme power, even though it should be considered to be unbearable …».

I uavhengighetserklæringen leser vi at «all men are created equal». Kant mener at «Humanity exists in its greatest pefection in the white race. The yellow Indians have a smaller amount of talent. The Negroes are lower …». Om raseblanding: «Should one propose that the races be fused or not? They do not fuse and it is also not desirable that they should. The Whites would be degraded».

Uavhengighetserklæringen sier at alle mennesker har ukrenkelige rettigheter. Caygill sier i «A Kant Dictionary» at «Kant describes a child born outside of marriage as «outside the protection of the law» and «contraband merchandise» which can indeed be destroyed by the mother as if it were a thing».

Uavhengighetserklæringen har et positivt menneskesyn: «[all men] are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness». Kant mente derimot at «humans are animals in need of a master».

Og den politiske implikasjon av Kants grunnleggende filosofi er glimende formulert av Fichte: «The individual life has no existence … since it has no value of itself, it must and should sink to nothing, while on the contrary the race alone exists, since it alone ought to be looked upon as really living».

(Hvis noen vil ha kilder for sitatene så er det bare å be om det.)

Kant var rasist, tilhenger av undertrykkelse, tilhenger av selvoppofrelse, sterkt religiøs, motstander av lykke som mål for moral. Hvordan kan man da ikke være sterkt kritisk overfor Kant?

Det som står i artikkelen om Ayn Rand er så vridd at jag bare kort vil si følgende: Rand var ateist, mente at rasjonalitet var eneste vei til abstrakt  kunnskap, mente at man bør leve et lykkelig liv og at veien dit går gjennom produktivt arbeid. Hun mente også at man ikke har noen rett til å initiere tvang overfor andre mennesker. For den som vil vite mer vil jeg anbefale min bok  ”Fornuft, egoisme, kapitalisme: essays om Ayn Rand”. En kort innføring kan man finne i kapitlet om henne i min bok ”Filosofi: en innføring” www.filosofi.no

Mvh

Vegard Martinsen

Ole Martin Moen har også publisert et svar: http://www.olemartinmoen.com/argumentum-ad-breivik/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s